Nitro PDF Pro – Phần mềm đọc & chỉnh sửa PDF

0
180
Phần mềm đọc & chỉnh sửa PDF Nitro PDF Professtional

Nitro PDF Pro – Phần mềm đọc & chỉnh sửa PDF. Với Nitro PDF Pro 8, bạn có thể đọc, tạo, chỉnh sửa, convert file PDF cực kỳ đơn giản.

Với Foxit ReaderAdobe Reader, bạn chỉ có thể đọc file PDF, tuy nhiên với phần mềm Nitro PDF, bạn vừa có thể đọc file PDF, vừa có thể tạo, hoặc chỉnh sửa file PDF. Còn rất nhiều tính năng khác nữa cho các bạn phải thường xuyên làm việc với file PDF.

Phần mềm đọc & chỉnh sửa PDF Nitro PDF ProfesstionalPhần mềm đọc & chỉnh sửa PDF Nitro PDF Professtional

Những tính năng chính của phần mềm Nitro PDF Professional

  • Đọc file PDF
  • Tạo file PDF
  • Sửa file PDF
  • Chuyển đổi file PDF sang các định dạng khác như Word, Excel
  • Thêm chú thích & nhấn mạnh các văn bản, vẽ bút chì, sửa chữa / nhóm ý kiến
  • An toàn & Bảo mật
  • Sắp xếp lại, xóa, chèn, giải nén, thay thế, phân chia, và xoay các trang web, cung cấp cho bạn điều khiển chính xác toàn bộ tài liệu của bạn
  • Vào nhiều tính năng khác nữa.